Poročilo o delu v 2012 in načrti

Na občnem zboru so bili določeni temeljni projekti za naslednje leto, med njimi so, dokončna ureditev prostorske problematike KUD-a Cerkno, okrepljeno sodelovanje z OŠ Cerkno, dnevni program na Gori Rocka, razširitev Bevkovih dnevov in TRAKulja – festival ljubiteljev filma. Je pa tudi sekcija Siga’čan obljubila, da se prikaže na plan.

Read more