KUD Cerkno - grb občine Cerkno

KUD Cerkno - grb občine Cerkno

Občina Cerkno
Bevkova ulica 9
5282 Cerkno
Občina Cerkno leži v zahodnem delu Slovenije. Iz Ljubljane je najhitreje dosegljiva po avtocesti proti Primorski, ki jo zapustite na izvozu Logatec/Idrija. Vožnja z osebnim avtomobilom traja iz Ljubljane približno eno uro, na voljo pa so vam tudi dobre avtobusne zveze. Iz Gorenjske cesta vodi preko Kladja v Cerkno, iz Primorske pa lahko potujete tudi preko Ajdovščine ali Tolmina.

Središče občine je Cerkno, ki je kraj z okrog 2000 prebivalci in je upravno, gospodarsko in kulturno središče Cerkljanske. Cerkljanska, ki je izrazito zaključena regija s središčem v Cerknem, leži v prehodnem prostoru med alpskim in primorskim svetom v porečju Cerknice in Idrijce. Lega kraja daje turistom veliko možnosti za številne krajše sprehode v naravo po označenih pešpoteh ali za celodnevne planinske ture. Tudi samo Cerkno z okolico nudi dovolj zanimivosti vrednih ogleda (Cerkljanski muzej, Partizanska bolnica Franja, Divje babe v Šebreljah, domačija pisatelja Franceta Bevka v Zakojci …).


KUD Cerkno - Logotip
Bevkova ulica 9
5282 Cerkno
KUD Cerkno, ponovno ustanovljen v letu 1997, združuje prek 40 članov. V njegovem delovanju se prepleta več dejavnosti. Vse od gledališča, filma, glasbe, literature in organizacije raznih dogodkov.

KUD Cerkno - Muzej Cerkno
Bevkova ulica 12
5282 Cerkno

Cerkljanska je majhen člen v verigi slovenskega predalpskega hribovja. Čeprav odmaknjena od velikih središč in dogodkov, beleži večtisočletno zgodovino. Cerkljanski muzej je edini, ki se celovito ukvarja s proučevanjem njene bogate dediščine. S svojim zbirkami, razstavami in drugimi dejavnostmi omogoča obiskovalcem prepoznavanje kulturne identitete Cerkljanske. S stalnim razvijanjem in širjenjem svojih aktivnosti pomembno sooblikuje kulturno dogajanje v tem prostoru.


KUD Cerkno - OŠ cerkno
Bevkova ulica 26
5282 Cerkno

Začetek šolskega leta bo pester in razgiban na vseh področjih, tako kulturnih, naravoslovnih kot športnih. V tednu med 13. in 17. septembrom se bo zvrstila serija prireditev ob 120-letnici rojstva pisatelja Franceta Bevka  z osrednjo proslavo pred hotelom Cerkno v petek, 17. septembra ob 20. uri v režiji Marjana Bevka, na kateri bo kot slavnostni govornik spregovoril akademik Ciril Zlobec. Po vnaprej predvideni programskin zasnovi pa bodo serije različnih prireditev in programov obiskale skupine šolarjev v okviru projekta Topografsko izobraževalno središče Cerkno.


KUD Cerkno - logo Knjižnica Cerkno

Platiševa ulica 5
5282 Cerkno

Začetki organiziranega branja na Idrijskem segajo v leto 1852, ko so upravitelji, nadzorniki in uslužbenci rudnika ustanovili Pazniško bralno društvo. Tri desetletja pozneje, 1884. leta, so jim sledili rudarji in delavci z ustanovitvijo Delavskega bralnega društva.

V sklopu Mestne knjižnice in čitalnice delujeta še oddelka Bevkova knjižnica v Cerknem (ustanovljena septembra 1970) in Knjižnica Spodnja Idrija (v maju 1987).

LTO Laufar Cerkno
Močnikova ulica 2
5282 Cerkno
Tisti, ki se v zimskih mesecih radi predajate belim strminam, vas vabimo na sodobno urejen smučarski center Cerkno. Nudimo vam urejene nastanitvene kapacitete v Hotelu in v restavraciji SC Cerkno na smučišču, v številnih privatnih sobah in apartmajih v bližini smučišča ali po ostali neokrnjeni Cerkljanski. V poletnih mesecih se lahko ustavite v partizanski bolnišnici Franji v soteski Pasice in si hkrati ogledate domačijo Kamlonarše ter rojstno hišo pisatelja Franceta Bevka v Zakojci.

KUD Cerkno - logo Radio Odmev Radio Odmev
Ličarjeva ulica 7
5282 Cerkno

Lokalni radio iz Cerknega v programski shemi ponuja poleg obilo glasbe še aktualne novice, vremenske napovedi, horoskop ter pregled dnevnega tiska.


KUD Cerkno - logo Glasbena šola Cerkno Podružnična glasbena šola Cerkno
Bevkova 12

5282 Cerkno
Ob ustanovitvi leta 1946 se je v Glasbeno šolo Idrija vpisalo 88 učencev, a je število že do konca šolskega leta 1946/47 naraslo na 104. V preteklih letih se je vpis v glasbeno šolo vsako leto povečeval, danes pa matično šolo obiskuje 247 učencev in podružnično glasbeno šolo v Cerknem 106 učencev.

Literarno društvo Ris

Mestni trg 1
5280 Idrija

Literarno društvo Ris bo predstavilo svoje delo in poslanstvo. Ime Ris predstavlja pot, vizijo, ki jo zarisujejo člani. Lahko pa tudi območje razmišljanja, presoje, odločitve (starinski izraz je  Stopiti v ris…) Društvo je bilo ustanovljeno konec januarja 2008 z namenom, da se literarni ustvarjalci, ki so doslej delovali posamično, povežejo, se družijo, strokovno izpopolnjujejo in s svojimi literarnimi deli promovirajo Idrijo in širšo okolico. Ob praznovanju Bevkovega dneva (19. september) v Cerknem, pripravljajo prav posebene nastop v Bevkovi knjižnici Cerkno ob 18. uri.


KUD Zarja Zakriž

Zakriž 16A
5282 Cerkno

Prosvetno delo na vasi se je pričelo z ustanovitvijo prosvetne društva “Zarja” 29. januarja 1922. Društvo je štelo približno 45 članov ( od tega 20 članic). Kulturno delo se je širilo potom čitalnice, knjižnice in kulturnih prireditev.

Po približno 75 letih je bil ponovno sklican ustanovni občni zbor 1.12.2002 z namenom oživitve društva. Sedanje ime je sledeče: Kulturno umetniško društvo za ohranjanje starih navad in običajev Zarja Zakriž. Ime je nekoliko spremenjeno. Prvi predsednik društva je bil Joško Klavžar, do leta 2008. Med ponovnim oživljanjem je bil en od glavnih akterjev, da je društvo ponovno začelo delovati. Na začetku je imelo društvo 27 članov. Velika zahvala za tako uspešno delovanje društva gre vsem požrtvovalnim članom, še posebej Dori Prezelj in Reziki Rejc. Trenutni predsednik je Darjan Koder. Delovanje društva je usmerjeno v ohranjanje starih navad in običajev, to pa dosega z pripravo kulturnih prireditev, organizaciji delavnic …


Prosvetno društvo France Bevk Otalež
Nonet France Bevk
Otalež 1
5282 Cerkno

Nonet, ki je svojo pot začel na pragu sedemdesetih, je v svoji bogati zakladnici naštel nemalo glasbenih nastopov, pogost gost je na revijah Primorska poje in občinski reviji.  Od samega začetka  jih vodi Pavle Magajne, ki tako kot Tone Tušar, Franc Kofol, Ciril in Silvester Magajne, v nonetu sodeluje že prek 40 let. Nemalokrat obogatijo krajevne prireditve v Otaležu, že vrsto let pa jih srečamo na Poreznu, kjer sodelujejo v kulturnem programu in drugih prireditvah …


Mešani pevski zbor društva upokojencev Cerkno
Močnikova ulica 8
5282 Cerkno

Mešani pevski zbor društva upokojencev Cerkno pa deluje od jeseni leta 2006. Zbor vodi zborovodkinja Vojka Svetičič, v njem pa se zbirajo pevski navdušenci, ki prepevajo s srcem in imajo petje preprosto radi. Njihov repertoar pa obsega slovenske ljudske in umetne pesmi.


KUD Cerkno - logo Vokalna skupina Lira
KUD vokalna skupina Lira
Bevkova ulica 9
5282 Cerkno

Vokalna skupina Lira je širši javnosti dobro poznana. Pod dirigentskim vodstvom Vojke Svetičič in Ane Mlakar prepevajo slovenske in tuje pesmi, tako ljudske kot zabavne.


ŽePZ Cerklanke

Ženski pevski zbor CERKLANKE je nastal spomladi leta 2003 kot nadaljevanje nekdanjega mešanega pevskega zbora  Peter Jereb. Zbor je sestav vseh generacij. Deluje pod vodstvom zborovodkinje Vanje Lampič.


KUD Cerkno - logo društvo marjetica Cerkljanska klekljarska sekcija Marjetica Cerkno

Glavni trg 2
5282 Cerkno

Cerkljanska klekljarska sekcija pri Združenju slovenskih klekljaric in vseh, ki imajo radi čipke, je bila ustanovljena 17. decembra 1998 na ustanovnem sestanku v Cerknem. Sekcija šteje 27 članic.


KUD Cerkno - logo planinsko društvo Cerkno Planinsko društvo Cerkno
p.p. 17
5282 Cerkno

PD Cerkno sodi med najstarejša planinska društva, saj je bilo ustanovljeno le enajst let po SPD Ljubljana. Zanimanje za planinstvo pa je še starejšega datuma. O tem priča dejstvo, da je bilo na Cerkljanskem že pred ustanovitvijo enajst planincev, ki so bili včlanjeni pri Soški podružnici SPD Tolmin. 28. februarja 1904 je bil ustanovni občni zbor samostojne podružnice SPD Cerkno, potem ko je kraljevo namestništvo v Trstu odobrilo društvena pravila.

Danes se društvo ukvarja predvsem z organizacijo zimskih pohodov, kar preko 30 se jih je že nabralo, na katerih je bilo vpisanih skupno preko 80.000 udeležencev, v evidenco je vpisanih okoli 22.000 pohodnikov, od katerih se jih je 20 udeležilo vseh dosedanjih pohodov. Zelo aktiven pa je Alpinistični odsek, v katerega je vključenih 30 alpinistov, od teh je 5 inštruktorjev, 9 alpinistov in 16 alpinistov pripravnikov. Poleg plezanja v domačih stenah in plezališčih, so naši alpinisti zelo uspešni tudi v tujih gorstvih: v Boliviji, Peruju, na Kavkazu, v Franciji, Italiji, v Paklenici …


Turistično društvo “Pod Kojco”
Zakojca  1
5282 Cerkno

Visoko nad Baško dolino, na severnem pobočju 1303 m visoke Kojce, leži vas Zakojca (710 m) – rojstni kraj pisatelja Franceta Bevka (1890–1970). V Zakojco se lahko pride tako iz doline Bače (Grahovo, Hudajužna) kakor s Cerkljanske. Krajša in bolj strma cesta je speljana iz doline Idrijce (Reka) čez Bukovo, daljša “panoramska pot” pa vodi s Cerkljanskega proti Poreznu in nato skozi slikovite cekljanske vasi.


KUD Cerkno - logo hotel cerkno Hotel Cerkno
Sedejev trg 8
5282 Cerkno

Hotel Cerkno je plod podjetnosti vodilnih v tovarni ETA Cerkno. Leta 1976 se je hotel odprl v osnovni obliki kot delavski dom, namenjen nastanitvi zaposlenih v tovarni ETA. Kmalu pa je Cerkno postalo tudi zanimiv kraj za preživljanje dopusta in hotel Cerkno je postopoma postajal vse bolj zanimiva destinacija. V 80-ih letih se je ob hotelu zgradil pokrit plavalni bazen, ki je v Cerkno na priprave privabljal klube iz cele nekdanje bivše države. V letu 1982 pa se je pričela zgodovina enega najmodernejših slovenskih smučišč – Smučarskega centra Cerkno, ki je v lasti podjetja hotel Cerkno.


Related Articles