Scenarij: Matija Čuk

Svojstvena interpretacija Prešernovega Krsta pri Savici.   

 

[widgetkit id=67]