Prihaja šesta TRAKulja, festival amaterskega filma, kjer se vsako leto predstavijo “nove in stare” amaterske filmske  skupine, ki težijo predvsem k produkciji komedij. Zvijala se bo v soboto, 20. novembra 2010, v dvorani Glasbene šole Cerkno, sledita pa še projekciji izbranih filmov v Idriji in na Šentviški Gori.

Razpis
Leta 2005 smo Cerkljani dobili prvi filmski festival TRAKulja, kjer so bile predstavljene predvsem komedije slovenske amaterske filmske produkcije. Vabimo vse, da do 22. oktobra 2010 posnamete kakšno krajšo komedijo (seveda, če je letos še niste), nam jo pošljete in tako sodelujete na festivalu.

Festival bo potekal v soboto, 20. novembra 2010, v dvorani Glasbene šole v Cerknem. Za razliko od prejšnjih let ne bo več glasovanja publike za izbor najboljših izdelkov, ampak bo predizbor opravila izbirna komisiji. Končna sestava komisije bo objavljena na spletnih straneh.

Glavno merilo uvrstitve filma na festival je žanrska opredelitev komedije. Glavna je ideja, ker gre za amatersko produkcijo, sama tehnična izvedba ne predstavlja pomembnega vidika pri izbiri izdelkov.

Namen festivala
Prvi in glavni namen festivala je predvsem spodbuditi produkcijo komedije v Sloveniji. Vemo, da je v Sloveniji bore malo poznanih piscev scenarijev za komične filme, kar pa ne pomeni, da jih tam pod površjem ne mrgoli. Mogoče je vzrok temu slovenskost ali pa kaj drugega. Vsekakor je naš cilj, da ljudje pridejo z idejami na plano in se produkcija komedij, tako amaterskih kot tudi profesionalnih, poveča.

Splošno
Filmski festival TRAKulja organizira Kulturno umetniško društvo Cerkno (v nadaljevanju KUD Cerkno). Festival poteka vsako leto na tretjo soboto v novembru.

Razpis
Razpis za filmski festival TRAKulja je potrebno objaviti tri mesece pred festivalom. Razpis mora obsegati:

  • naslov, kamor naj se prijavljeni filmi pošljejo,
  • kraj in čas poteka festivala,
  • rok za prijave,
  • ostale pomembne informacije.

Sodelovanje
Na festivalu lahko sodelujejo filmi, ki:

  • se uvrščajo v žanr komedije,
  • niso celovečerni,
  • so amaterske produkcije,
  • ustrezajo izboru tričlanske izbirne komisije,
  • so bili prijavljeni v roku, ki ga je določil organizator (upošteva se datum na poštnem žigu).

Pravice in obveznosti sodelujočih
Vsakdo, ki prijavi svoj film in se uvrsti na festival, daje KUD-u Cerkno pravico do predstavitve njegovega dela na kateremkoli nosilcu ali javnem predvajanju za namen promocije, in sicer brezplačno.

Vsi sodelujoči dobijo po koncu festivala plaketo o sodelovanju na filmskem festivalu TRAKulja.

KUD Cerkno ne krije potnih stroškov prihoda na festival.

KUD Cerkno omogoči sodelujočim avtorjem filmov dodatno promocijo v lokalnih medijih (radio, časopis).

Prijava
Ob prijavi filma je treba izpolniti uradno prijavnico festivala. Film in izpolnjeno prijavnico je potrebno poslati na naslov:

KUD Cerkno
Za TRAKuljo
Bevkova 9
5282 Cerkno

 

Roke za prijavo filmov je treba spoštovati (upošteva se datum na poštnem žigu).

Morebitne dodatne informacije v zvezi s prijavami dobite na: trakulja@gmail.com.

Predvajalne kopije
Predvajalne kopije so zaželjene v naslednjih fomatih: div x, DVD. Stroške pošiljanja predvajalne kopije na festival krije pošiljatelj.

Program
KUD Cerkno je odgovoren za sestavo programskih blokov za vse festivalske dogodke.

Pravica sodelovanja
Vsak sodelujoči ima enake pogoje za sodelovanje na filmskem festivalu TRAKulja. S prijavo filma prijavitelj brez zadržkov sprejema ta pravila.

Arhiv
Filmski arhiv KUD-a Cerkno vključuje kopije vseh filmov, ki so kadarkoli sodelovali na festivalu. KUD Cerkno lahko uporabi filme iz svojega arhiva za promoviranje filmskega festivala TRAKulja na drugih dogodkih ter za druge projekcije z namenom promocije festivala.

Končne določbe
Organizator lahko zaradi tehtnega razloga filmski festival TRAKulja odpove ali prestavi.

 

Razpis TRAKulja.pdf
Prijavnica TRAKulja.pdf